Een recente uitspraak leert dat er bij het verstrekken van leningen binnen familieverbanden zakelijke afspraken gemaakt moeten worden. Een hypothecaire lening met een rentepercentage van 9 % werd oor de rechtbank als onzakelijk bestempeld. Gelukkig bleef het bij een correctie waarbij de rechter een rente van 4,5 % (2015) als redelijk beoordeelde. De betaalde (extra) rente zou ook zomaar als een schenking aan de familie gezien kunnen worden.