Sociaal ondernemen

Zegmaar kent een grote maatschappelijke betrokkenheid. Deze betrokkenheid blijkt uit de gedachte dat er niet alleen maar geld gedoneerd zou moeten worden maar dat er altijd een andere vorm van betrokkenheid in de vorm van diensten bewerkstelligd moet worden.

Zegmaar ondersteund een grote verscheidenheid aan projecten. Soms in de vorm van een financiële bijdrage maar nog veel liever door letterlijk de handen uit de mouwen te steken.

Ook zet zij haar deskundigheid in om een verscheidenheid aan non profit organisaties te ondersteunen op financieel/economisch en administratief vlak. Ook worden de organisaties geadviseerd zoals Zegmaar ook haar klanten adviseert. Dit zonder dat daar een beloning tegenover staat.

Zeg maar moedigt haar medewerkers dan ook aan en ondersteunt deze financieel om deze maatschappelijke ondersteuning mogelijk te maken.

 

Momenteel steunt Zegmaar o.a..

Monique Velzeboer Foundation.

Monique Velzeboer heeft zich na haar carrière als Shorttrackschaatser, en waardoor ze een dwarslaesie heeft overgehouden, gericht op Fotografie. Naast haar professionele werk stelt zij haar gave als fotografe ook in dienst van haar eigen stichting. Deze stichting geeft kaarten en kalenders uit waarvan de netto-opbrengsten naar het Lilianefonds gaan. Door het kopen en verspreiden van de kaarten en kalenders alsmede door een bestuursfunctie ondersteunt Zegmaar deze foundation.

www.moniquevelzeboerfoundation.nl

Habitat for Humanity

Habitat for Humanity is een internationale non-profit organisatie, die degelijke en veilige huisvesting biedt voor gezinnen in ontwikkelingsgebieden.

Habitat verstrekt een lening zonder winstoogmerk en bouwt huizen samen met lokale vaklui. Het initiatief hiervoor ligt bij de toekomstige huiseigenaar, die zelf een verzoek indient voor het huis, meehelpt tijdens de bouw en de woning terugbetaalt.

In Nederland bestaat Habitat for Humanity sinds 1993. Habitat Nederland werft fondsen voor de praktische uitvoering van de door haar zelf geselecteerde projecten in onder andere de Filippijnen, Ghana, Guatemala, India, Roemenië en Lesotho.

Habitat for Humanity is in 1976 in Amerika opgericht. Sinds de start zijn er wereldwijd al 500.000 huizen gebouwd, hersteld of gerenoveerd. Habitat for Humanity is actief in ruim 90 landen, waardoor 2,5 miljoen mensen in een veilig en betaalbaar onderkomen leven.

Zegmaar faciliteert voor haar medewerkers jaarlijks een bouwreis. De projecten van Habitat voor Humanity kenmerken zich door een bijdrage aan de te bouwen huizen (in de vorm van een microkrediet) en het geven van hulp door het werken op bouwplaaten.

www.habitat.nl

Overige

Zegmaar sponsort ook kleine (lokale en regionale) projecten en doelen. Ook deze projecten en doelen kenmerken zich door een andere mate van betrokkenheid als alleen maar doneren van het geld.