Van Var naar BGL

De Verklaring Arbeids Relatie (VAR) wordt in 2015 vervangen door de Beschikking Geen Loonheffing (BGL). Dit gaat als het wetsvoorstel wordt aangenomen naar verwachting in juli 2015 in. Wat gaat er dan veranderen ?

Nu zijn er nog vier soorten VAR verklaringen die allen hun eigen consequenties hebben. Zelfstandigen (Zonder Personeel) hoeven geen VAR aan te vragen maar opdrachtgevers kunnen er wel om vragen. Dit gaat bij de BGL op dezelfde wijze. Alleen komt er maar een soort BGL.

Alleen wordt bij de BGL een aantal opmerkingen geprint waarin is aangegeven onder welke voorwaarden deze is verstrekt. Deze BGL wordt door de zelfstandige aangevraagd op basis van een web applicatie waar men een aantal vragen moet beantwoorden waarvan de uitkomsten op de BGL worden geprint. De opdrachtgever moet aan de hand van deze BGL dan ook vaststellen of voldaan wordt aan de voorwaarden en op basis daarvan een afweging maken of er geen loonheffing behoeft te worden ingehouden.

Met andere woorden er wordt meer verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever neergelegd en verhoogt dus de kans dat de opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld voor niet ingehouden loonheffing en premies sociale verzekeringen.

Momenteel geldt er een overgangsregeling waarbij het nog steeds mogelijk is om een VAR aan te vragen en wordt aangegeven dat de VAR voor 2014 ook voor 2015 geldt.

Zodra de Wet is aangenomen zal men niet langer een VAR kunnen aanvragen maar is men gehouden een BGL aan te vragen.

Geef een reactie