Pensioenen in 2015

Omdat we met zijn allen steeds ouder worden heeft de regering besloten om maatregelen te treffen zodat onze (financiële) oudedagsvoorziening betaalbaar blijft.

In de zogenaamde eerste pijler van ons systeem (de AOW) is dit gedaan door de pensioengerechtigde leeftijd naar 67 jaar te brengen in plaats van 65 jaar. Dit gaat in fases maar er wordt al serieus gedacht om dit nog sneller te gaan bereiken als nu al het geval is.

Nu zijn de zogenaamde tweede en derde pijler van ons pensioenstelsel aan de beurt. De tweede pijler is de pensioenopbouw via de werkgever en de derde pijler zijn de individuele regelingen waaronder de lijfrentes en de Fiscale Oudedags Reserve vallen.

Wat gaat er veranderen. Op zich niet heel veel maar we met behoorlijk wat (fiscale) impact.

In de eerste plaats gaan de opbouwpercentages omlaag. Dat houdt in dat in dezelfde tijd een lager pensioen kan worden opgebouwd. Dit gaat gelden voor alle drie soorten van pensioenopbouw, de eindloonregeling, de middelloonregeling en de beschikbare premieregelingen. Daarbij gaat de eindloonregeling het meeste omlaag. Een andere bijzonderheid is dat de staffels die van toepassing zijn voor de beschikbare premieregeling niet meer bruto staffels mogen zijn maar netto staffels. Deze staffels bepalen bij welke leeftijds (categorie) welk percentage aan beschikbare premies berekend moeten worden. De netto staffel houdt in dat de gehele premie die dan berekend wordt besteed moet worden aan de opbouw van het pensioen. De kosten van de uitvoerder worden dan apart berekend.

In de derde pijler wordt de aftrekbaarheid van de lijfrentes en de FOR beperkt door uit te gaan van lagers percentages

Verder wordt het pensioengevend loon beperkt tot een bedrag van € 100.000,-. De premie die nodig is om dit bedrag te bereiken is fiscaal nog aftrekbaar daarboven niet meer.
Een “pleister op de wonde” is dat er vanuit het netto loon nog wel pensioenpremie gespaard kan worden die vervolgens buiten de heffing van Box 3 zal gaan vallen. Overigens is er de gedachte dat dit niet heel veel gebruikt gaat worden.

Duidelijk is dat al deze aanpassingen nog al wat vragen van zowel werkgevers als werknemers en van de pensioenverzekeraars. De belastingdienst heeft al aangegeven dat regelingen die niet tijdig zijn aangepast kunnen of zullen leiden tot het progressief belasten van de pensioenaanspraak.

Tijd dus om er voor 31 december 2014 te kijken of u dat wel al geregeld heeft.

Geef een reactie