In een recente uitspraak van het Hof is bepaald dat een ondernemers die waterschapsheffingen doorberekend aan zijn klanten daar BTW over moet rekenen. Omdat het in rekening gebrachte bedrag van de waterschapsheffing per M3 lager is dan het doorberekende bedrag per M3 door de ondernemer aan zijn klanten is er geen sprake van een zuivere doorberekening en komt het Hof tot de conclusie dat er dus BTW in rekening gebracht moet worden.