Core business

Om een onderneming te kunnen begeleiden …

Om een onderneming te kunnen begeleiden bij de opstart en in de groeifase is het van belang dat er (financiële) informatie beschikbaar is voor de verschillende onderdelen van een organisatie. Belangrijk voor het baseren van de beslissingen die genomen moeten worden. Zegmaar richt voor ondernemingen informatiesystemen in, onderhoudt ze en produceert managementinformatie, periodiek en ad hoc op verzoek of op eigen initiatief en inzicht. Niet uitsluitend financieel maar ook in de vorm van productie-indicatoren en kengetallen.

Veelal start een relatie met het op orde brengen van de informatiesystemen en wordt samen met de bedrijfsleiding, controllers en CFO’s gedurende een periode (meestal een jaar ) de informatie geanalyseerd, VERBETERD en aangepast. Zodat het besluitvormingsproces plaatsvindt op basis van concrete informatie.

Ook de maandelijkse- en kwartaalaangiften voor de belastingdienst, bedrijfsschappen, andere overheidsdiensten of het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Bank worden in samenwerking met medewerkers van de verschillende organisaties opgesteld. En waar mogelijk via een routine uit de informatiesystemen gegenereerd.

Administratieve dienstverlening is geen core business, maar wel worden bedrijven een zekere periode op weg geholpen waarbij de nadruk ligt op het in beeld brengen van de verschillende procedures en het verder automatiseren en vereenvoudigen van administratieve processen.